logo  
   
 
个人首页
Home
 
主要教学
Teaching
 
论文著作
Publications
 
  欢迎光临 游伟伟 博士的个人主页  
 
     
  个人主页  
     
 游伟伟  博士
教授
厦门市翔安区翔安南路周隆泉楼A3-212

Weiwei YOU
Professor
Room A3-212 Zhou Longquan Building, South Xiang’ an Road, Xiang’ an District, Xiamen, China
Tel: 0592-2187420
Email: wwyou@xmu.edu.cn
   
 
 
主要教学 Teaching
 
 

本科生: 海洋生物育种技术

硕士研究生:海洋生物育种前沿理论与技术