logo  
   
 
个人首页
Home
 
项目课题
Programs
 
主要教学
Teaching
 
主要教学
Teaching
 
学术奖励
Honors Awards
 
论文著作
Publications
 
  欢迎光临 李权龙 博士的个人主页  
 
     
  个人主页  
     
 李权龙  博士
教授

Dr. Li Quanlong
Professor
Email: liql@xmu.edu.cn
   
 
 
学术奖励 Honors Awards
 
 
食品中农药和渔药残留的快速检测技术和设备,厦门市科学技术进步奖三等奖,第二完成人,获奖时间2007.11