logo  
   
 
个人首页
Home
 
项目课题
Programs
 
主要教学
Teaching
 
学术奖励
Honors Awards
 
课题组
Research Group
 
论文著作
Publications
 
  欢迎光临 张锐 博士的个人主页  
 
     
  个人主页  
     
 张锐  博士
教授
厦门大学翔安校区周隆泉楼

Dr. Zhang Rui
Professor
zhoulongquan building,xiang'an campus,xiamen university.
Tel: 0592-2880152
Fax: 0592-2885375
Email: ruizhang@xmu.edu.cn
   
 
 
主要教学 Teaching
 
 

1、海洋微生物

2、海洋微生物实验

3、海洋微生物技术